Четврток, 08 Јуни 2017
Во тек е изработката на Стратегијата за комуникација на Фондација за локален развој и демократија Фокус за...
Среда, 07 Јуни 2017
Фондација за локален развој и демократија Фокус од Велес  присуствуваше на завршната Конференција на...
Вторник, 16 Мај 2017
Велес, 09.05.2017 година  - Основачите на Фондација за локален развој и демократија „Фокус“  го усвоија...
Среда, 03 Мај 2017
Фондацијата за локален развој и демократија „Фокус“ -  Велес во соработка со новинари изработи...