Понеделник, 12 Февруари 2018
Свети Николе ,12.02.2018 година Оставрувајќи ја мисијата и стратешките цели Фондација Фокус од  годинава  ја...
Вторник, 06 Февруари 2018
Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ Велес со претставник во Локалниот граѓански совет на...
Вторник, 23 Јануари 2018
Фондација за локален развој и демократија Фокус  Велес  на дебата  со жителите на општина Чашка....
Вторник, 23 Јануари 2018
Продолжувајќи ја соработката со општина Лозово а со цел интезивирање на партнерството за решавање на...